بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

خشونت علیه زنان

۱۰ اشتباهی که نباید بعد از اتمام رابطه انجام دهید

اولین اشتباه التماس کردن و نیازمند بودن ! التماس کردن و ابراز نیاز پس از یک رابطه ی تمام شده یکی از رایج ترین عکس العمل ها پس از طلاق و جدایی است

تجسم کردن

هام، صدایی از ماورا؟!

هام یا وزوز صدایی است با فرکانسی بسیار عجیب، این فرکانس نباید در حالت کلی و به شکل گسترده شنیده شود

خیانت زناشویی

تعریف در زمینه خیانت زناشویی جامعیت و کلیت ندارد، بدلیل این که افراد ممکن است به طرق مختلف ناقض تعهدات زناشوئی خود گردند،

آیا ما واقعا وجود داریم؟

آیا ما واقعا وجود داریم؟ آیا تمام انچه می بینیم واقعیت است؟ آیا چیزهای اطراف من واقعا وجود دارند؟