بایگانی‌ ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

گرفتگی گوش در هواپیما

این حسی که گاهی ناراحت کننده است به تغییرات فشار هوای پشت پرده گوش (گوش میانی) مرتبط است.

صورت فلکی چیست ؟

در حدود ۴۵۰۰ سال قبل، مردمان شرق مدیترانه شروع به تقسیم بندی آسمان به نقوش ساده و قابل شناسایی نمودند

منشور جهانی اخلاقیات گردشگری چیست؟

منشور جهانی اخلاقیات در گردشگری، موضوعی هست که به توسعه پایدار و ترغیب گردشگران به رفتارهای اخلاقی در مکان‌هایی که دیدن می‌کنند، اشاره دارد.

سکته مهم ترین عضو بدن ، قلب

سکته قلبی یا انفارکتوس به معنای آسیب دائمی به عضله قلب است ، مرگ بافت به دلیل کمبود عرضه خون و در نتیجه اکسیژن لازم به قلب بوده