بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۸

پلاریتی

پلاریتی کردن یعنی همگن کردن انرژی‌‌ها به یک سمت و سو. کسی که در دایره‌ی پلاریتی قرار می‌گیرد انرژی‌های منفی‌اش از بین می‌رود.

هدف نامحتمل

“تقریباً منتفی است که میزان افزایش دمای زمین به حداکثر یک و نیم درجه، که رهبران جهان در سال ۲۰۱۵ در پاریس نسبت به آن متعهد شدند،

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

مدتهاست فکر می کنم دنیایی کە خدا ساختە تنها یک آزمایش است و بس. او این جهان را ساختە برای اینکە ببیند چگونە پیش می رود تا بعدها بتواند از روی آن،

قلبم را به تو هدیه کنم

این جبهه ی عشق

بازهم این دل لا کردارم گرفته،  علتش را نمی‌دانم.  نه هدفی برای خود در زندگی می‌توانم معین کنم نه دور نمای روشنی پیش رو می‌بینم.

ما تربیت نشدیم!

تربیت ما بیش از این نبوده است که به بزرگ‌ترها احترام بگذاریم، کلمات زشت نگوییم، پیش دیگران پای خود را دراز نکنیم،

استفاده از نرم افزارهای گوشی هوشمند برای بهبود سلامت افراد

گوشیهای هوشمند و تجهیزات همراه به مانند دستگاه اندازه گیری فشار خون، یا مقدار قند خون، امکان دسترسی‌ افراد به اطلاعات پزشکی‌ را فراهم می‌کنند.