بایگانی‌ ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ : ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ؟

اختلال در شخصیت فرد خودشیفته

در این مقاله علائم  خودشیفتگی ، راه های تشخیص، علت های بوجود آمدن آن و درمان این بیماری را بررسی قرار می دهیم.

راه های غلبه بر کمال گرایی

کمال گرایی یعنی گرایش به داشتن معیارهای بسیار سطح بالا که عملا نمی توانند انجام شوند و یا با تلاش و سختی بسیار می توان به آنها دست یافت. افراد کمال گرا باور دارند که حتی میزان بسیار کمی از اشتباهات، فاجعه محسوب میشود.