بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۸

نامه رزا لوکزامبورگ به کلارا زتکین

نامه رزا لوکزامبورگ فردای شکست قیام اسپارتاکیست ها و ۴ روز قبل از کشته شدن به دست ضد انقلاب  به کلارا زتکین انقلابی بزرگ المان. این نامه با مقدمه پتر هودیس در شرح نامه همراه است.

رازهای کیهان و هستی

آیا میدانید که اگر ما به ابعاد بالاتر دسترسی می داشتیم می توانستیم بطور همزمان گذشته،حال و آینده را ببینیم.

مغز انیشتین

به هنگام مرگ انیشتین در در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ در پرینستون، این دکتر هاروی بود که در سمت پاتولوژیست، کالبد شکافی جسد وی را انجام داد.