دسته: مهارت‌های ارتباطی

چگونه کاریزماتیک باشیم

دانستنی های مهم درباره ی مشاجره

این‌که رئیس‌تان از شما خوشش نمی آید، صرفا دلیل نمی‌شود که جایگاه بدی داشته باشید، درک کنید که شاید مجبور باشید غرورتان را موقتا کناربگذارید. شاید احساس کنید که رئیس‌تان

بهبود مهارت‌ سخنرانی

چگونه فوق العاده صحبت کنیم؟!

بلکه یکی از ارکان مهم سخن، چگونه گفتن است. به بیان دیگر، سخن به منزله یک مایع است که باید آن را درون ظرف مناسب خودش ریخت تا با شکل و شاکله مناسب خودش به مخاطب ارائه شود.

۷ نکته طلایی برای اینکه سخنرانی بی‌نظیری داشته باشید

رمزوراز اشخاصی که در ارتباط برقرار کردن مهارت بالایی دارند، چیست؟

اکثرمدیران کسب‌وکار به ارتباطات اهمیت زیادی می دهند. اگر می خواهید ارتباطات مؤثری برقرار کنید، تسلط بر آنچه لازم است بگویید و چگونگی بیان آن، فاکتورهای مهمی هستند.

سخنرانی تبلیغی

رفع اضطراب سخنرانی

معمولاً ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اﺿﻄﺮاب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدﻩ اﯾﻢ، اﻣﺎ راﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺮس وﺟﻮد دارد

چگونه سخنرانی را شروع کنیم

فنون سخنرانی

۱٫ پــس از نوشــتن کامل مـتن سخنرانی، تا جـایی که می‌توانید آن را خلاصه کنید.

بهبود مهارت‌ سخنرانی

ترس ازسخنرانی

گاهی ممکن است در هنگام سخنرانی ، نتوانید افکارتان را به درستی بیان کنید یا لغات را فراموش کنید و دچار لکنت زبان شوید اما با کمی ‌تمرین می‌توانید بر ترس تان غلبه کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

زبان بدن

گوش دادن خلاقانه با استفاده از زبان بدن

دقت کنید که شما برای این که نشان دهید به گفته های طرف مقابل توجه می کنید لازم نیست مدام حرف او را تکرار کنید هرچند که این روش نیز می تواند مفید باشد.

طرز صحبت کردن

افراد بسیار باهوش هرگز در مکالمه‌ها این عبارتهارابه‌کار نمی‌برند

اکثرا متاسفانه دیگران حرف‌های ما را بسیار متفاوت‌تر از آنچه منظور ماست،‌ تفسیر می‌کنند. وقتی شما بدون ملاحظه چیزی می‌گویید، حرف‌های‌تان منجر به ایجاد احساسی بد در سایرین می‌شود.

صحبت‌ کردن تاثیرگذارتر

چگونه بیشترین تاثیر رادر اولین ملاقات خود داشته باشم ؟!

در ثانیه‌های اول ملاقات، افراد در مورد شخصیت شما قضاوت می‌کنند و تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های اولیه را انجام می‌دهند، این که آیا ما را استخدام کنند؟ یا قرار ملاقات دیگری با ما بگذارند یا این که دوست شوند؟

جلب توجه مخاطبان در سخنرانی‌

تسلط در سخنرانی

آیا می دانستید ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن ﺗﻼش ﮐﻨﺪ!؟