برچسب: آب‌های زیرزمینی

ساکنان باستانی جزیره‌ی ایستر، چگونه با خشکسالی مبارزه کردند؟

ساکنان باستانی جزیره‌ی ایستر، به علت استفاده از آب‌های زیرزمینی شوری که در خطوط ساحلی بالا می‌آید، از دوره‌های خشکسالی جان سالم به در بردند.