برچسب: آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون

آتش تبلت‌های آمازون بر جان گوگل

یکی از اشتباهات انتشار عکس‌های آتش‌سوزی در مناطق دیگر دنیاست. در مواردی نتایج جست‌وجو تصاویری قدیمی را از آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون نشان می‌دهد.