برچسب: ابرسياه‌چاله

ابرسياه‌چاله

دانشمندان اندازه دهانه یک ابرسیاه‌چاله را تخمین زدند

دانشمندان برای اولین بار توانسته‌اند به لبه یک سیاه‌چاله عظیم‌الجثه نفوذ کرده و دهانه آنرا اندازه‌گیری کنند.یک سیاه‌چاله از یک مرز موسوم به افق رویداد برخوردار است