برچسب: اختلالات جنسی دیابتی‌ها

چگونه از دیابت پیشگیری و آن را کنترل نماییم

ناتوانی جنسی در مردان دیابتیک

ناتوانی جنسی در مردان دیابتیک پنج برابر مردان سالم است. با بالا رفتن سن شیوع ناتوانی جنسی در مردان دیابتیک افزایش می یابد به طوری که ۲۵ درصد مردان ۳۴-۳۰ ساله و ۷۵ درصد مردان ۶۴-۶۰ ساله دیابتیک مبتلا به ناتوانی جنسی می باشند.