برچسب: انسان‌های باستانی

انسان‌های باستانی چه می‌خوردند؟

دانه‌های وحشی و سبزیجات، درون کاسه‌های سفالی دست‌ساز! اشتباه نکنید. این یک ناهار ویژه در یک کافه رستوران خوب نیست،