برچسب: اپلیکیشن‌های رنگارنگ

اپلیکیشن‌های رنگارنگ روتوش سلفی

کلمه سلفی یا عکس ازخودگرفته ظاهراً برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ استفاده شده، و در سال ۲۰۱۳ توسط مؤسسه لغت‌نامه آکسفورد به عنوان واژه سال انتخاب شده‌است.