برچسب: اپلیکیشن برهنه‌ساز

حذف اپلیکیشن برهنه‌ساز

اپلیکیشنی که ادعا می‌کرد قادر به حذف دیجیتالی لباس از تصاویر زنان برای ایجاد تصاویر جعلی برهنه است، به‌دست سازندگانش حذف شد.