برچسب: خودروسازان آلمان لابی می‌کرده

تست آلودگی خودرو بر روی انسان

یک انجمن تحقیقاتی در اروپا که برای خودروسازان آلمان لابی می‌کرده، دست به آزمایشی زده که انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است