برچسب: دی‌اکسید نیتروژن چیست؟

تست آلودگی خودرو بر روی انسان

یک انجمن تحقیقاتی در اروپا که برای خودروسازان آلمان لابی می‌کرده، دست به آزمایشی زده که انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است