برچسب: روبات‌

روباتی با توانایی کمک به تشخیص اوتیسم در کرواسی

آنکیتسا باربیر ملادینوویچ، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زاگرب، در این گزارش می‌گوید این روبات قرار است به عنوان ابزار کمکی برای متخصصان تشخیص مورد استفاده قرار گیرد.

روباتی که با مغز افراد معلول کنترل می‌شود

در جریان یک آزمایش، ۱۹ نفر از جمله ۹ نفر که هر چهار و دست پای آنها معلول است، با موفقیت توانستند روبات‌هایی را که با سامانه «حضور از راه دور» کار می‌کنند با پیام‌های مغز خود کنترل کنند.