برچسب: سلول‌های بنیادی

تولید اندام‌های جایگزین بدن

دانشمندان گام مهمی به سوی هدف رشد اندام‌های جایگزین بدن انسان برداشته‌اند که می‌تواند امید تازه‌ای را پیش روی بیماران منتظر در فهرست پیوند عضو قرار دهد.

دانشمندان موفق به تبدیل سلول‌های بنیادی به نورون‌های لمسی شدند

 با تبدیل سلول‌های بنیادی به نورون‌های رابط حسی، امید تازه ای در درمان از دست رفتن حس لامسه در افراد مبتلا به فلج پیدا شده است.

مغز

پرورش «مغز» انسان در ابعاد کوچک با استفاده از سلول‌های بنیادی

به گزارش خبرگزاری رویترز این پژوهشگران در اتریش تحقیقات خود را با پرورش سلول‌های بنیادی شروع کردند و در آزمایشگاه، محیطی را برای آنها فراهم کردند