برچسب: «شبه‌کاتنان‌ها»

سنتز شیرینی پرتزل!

 گروهی از شیمیدانان در مؤسسه‌ی ون هاف برای علوم مولکولی در دانشگاه آمستردام هلنددسته‌ی جدیدی از مولکول‌های «شبه‌کاتنان‌ها» را طراحی و...