برچسب: قدمت فسیل‌

کشف قدیمی‌ترین فسیل جهان

کشف ساختار میکروبی ۳٫۷ میلیارد ساله در گرینلند قدمت فسیل‌هایی که تا به امروز کشف شده را ۲۲۰ میلیون سال ارتقا داده است.