برچسب: «مریخ‌لرزه»

مریخ‌لرزه چیست و چرا دانشمندان ناسا در جستجوی آن هستند؟

دانشمندان به وقوع زلزله‌های متعدد در مریخ با اصطلاح «مریخ‌لرزه» بسیار امیدوار هستند. ناسا جدیدترین ماموریت اکتشافی خود در مریخ