برچسب: مشکل نرم‌افزاری

نشانه های آلودگی سیستم

۹ نشانه‌ای که نشان می‌دهند سیستم شما به بدافزار آلوده شده باشد

هک شدن یا آلودگی به بدافزارها یک اتفاق عجیب نیست. همه ما در معرض تهدیدات قرار داریم. اما نکته مهم این است که بدانیم چه زمانی سامانه ما هک شده است. نشانه‌های مختلفی وجود دارند