برچسب: موضع‌گیری دایملر، ب‌ام‌و و فولکس‌واگن

تست آلودگی خودرو بر روی انسان

یک انجمن تحقیقاتی در اروپا که برای خودروسازان آلمان لابی می‌کرده، دست به آزمایشی زده که انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است