برچسب: نئاندرتال‌ها

نئاندرتال‌ها

کشفی برای اثبات خوش‌ذوقی نئاندرتال‌ها

 مهارت‌های شناختی نئاندرتال‌ها همیشه بحث جذابی بوده است؛ ولی براساس تحقیقی جدید، استخوان تراشیده شده پرنده‌ای که در منطقه پارینه سنگی شبه جزیره کریمه در اوکراین کشف شد،