برچسب: نازی‌ ها

ماموت‌ها

آیا نازی‌ها توانسته بودند حیوانات منقرض شده را احیا کنند؟

یکی از خصوصیات بی‌نظیر ایدئولوژی فاشیسم، شیفتگی فوق‌العاده زیاد به گذشته‌ای افسانه‌ای است، گونه‌ای حس نوستالژیک که با تلاشی برای بازگرداندن چیزهای خوب گذشته همراه است.

جهان مارها

جهان مارها- بخش پنجم

قتلها و مرگهای وحشتناکی که توسط آزتک ها و دروییدها انجام شد را به یاد دارید؟ این فرهنگهای فوق العاده که ناگهان آکنده از