تلوزیون
قد شما : ( بر حسب متر مثلا 1.68 )

وزن شما : ( بر حسب کیلوگرم )