تلوزیون

ویرایش جدول

با استفاده از تنظیمات زیر سریعا یک جدول طراحی نمایید

استایل جدول:
هایلایت:


ساختار جدول: ستون ها سطرها
اطلاعات پیشفرض داخل سلول های جدول :

تنظیمات پیشرفته [+]

قرار دادن اطلاعات اولیه در داخل سلول ها(فعال)

اضافه نمودن هدر

اضافه نمودن یک فونت خاص و اندازه فونت

کد Html زیر را در سایت خود قرار دهید

کد Html جدول شما

طرح مورد نظر شما به صورت زیر می باشد

Header 1Header 2Header 3Header 4Header 5
Row:1 Cell:1Row:1 Cell:2Row:1 Cell:3Row:1 Cell:4Row:1 Cell:5
Row:2 Cell:1Row:2 Cell:2Row:2 Cell:3Row:2 Cell:4Row:2 Cell:5
Row:3 Cell:1Row:3 Cell:2Row:3 Cell:3Row:3 Cell:4Row:3 Cell:5
Row:4 Cell:1Row:4 Cell:2Row:4 Cell:3Row:4 Cell:4Row:4 Cell:5
Row:5 Cell:1Row:5 Cell:2Row:5 Cell:3Row:5 Cell:4Row:5 Cell:5
Row:6 Cell:1Row:6 Cell:2Row:6 Cell:3Row:6 Cell:4Row:6 Cell:5

تغییرات شما در تعداد سطر و ستون ها در بالا نمایش داده نمی شود ولی در کد خروجی اعمال می گردد