تماس با ما

Contact-Us-Icon-10

روش های تماس با اینفو


Contact-Us-Icons-3آدرس : 

امکان مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد .

 


Contact-Us-Icon-10

تلفن  :-    تلفن همراه : ۰۹۹۸۱۰۲۵۹۹۸

 


Contact-Us-Icons-2سامانه پیامکی : ۵۰۰۰۱۳۳۳۰۱۱۲۳ – ۵۰۰۰۲۳۳۳۰۱۱۲۳ – ۵۰۰۰۴۳۳۳۰۱۱۲۳ – ۵۰۰۰۹۶۶۰۳۰۱۱۲۳

در صورت خرید از ما اطلاعات و مراحل خرید از طریق سامانه پیامکی برای شما ارسال خواهد شد .

 


Contact-Us-Icon-16پست الکترونیک : info@infu.ir 

در اسرع وقت به ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد و برای ارسال فایل نیز می توانید از این سرویس استفاده کنید .