پ پ

برچسب: طراحی سایت

آموزش برگه ها در وردپرس

آموزش برگه ها در وردپرس

برگه قسمتی از سایت شما میباشد که شما استفاده مداوم از آن ها ندارید و تنها یکبار یا دفعات کم آن را ایجاد و ویرایش می کنید