نویسنده: مدیر

عمر ویروس کرونا روی کاغذ و مقوا

مهم ترین راه انتقال ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر است. اگر فرد مبتلا سرفه یا عطسه کند، ویروس به هوا یا سطوح مختلف منتقل می‌شود.