نویسنده: مدیر

بوزون هیگز

بوزون هیگز ، عامل ایجاد جرم

شاید بتوان گفت یکی از کشفیات مهم تاریخ فیزیک، عامل ایجاد جرم در مواد است. از جمله چیزهایی که همواره مورد پرسش فیزیکدانان بوده و هست

چرا استارتاپ ها شکست می‌خورند؟

آمار فعالیت استارتاپ‌ها در سرتاسر جهان، شکست اکثریت آن‌ها را فریاد می‌زند. دراین‌میان، درک دلایل شکست اهمیت زیادی برای دیگر کارآفرینان دارد.

هرم سوریس

هرم سوریس

هرمی کمتر دیده شده که بدست همراهان فرعون سنفرو، که در زبان یونانی به نام سوریس شناخته می‌شود ساخته شد وی بنیانگذار دودمان

تعیین سرنوشت جهان و چگالی بحرانی

از جمله مواردی که در کیهانشناسی همواره مطرح میشود، سرنوشت نهایی جهان است. جهانی که میدانیم بصورت شتابدار در حال انبساط است.

رسیدن به تندی نور

براساس نسبیت، ماده و انرژی حالاتی از یکدیگرند و می توانند به یکدیگر تغییر فاز دهند. همچنین براساس نسبیت خاص آلبرت اینیشتین