نویسنده: مدیر

شکست روم از ایران .

شکست روم از ایران .

افسران رومی درباره شکستشان ار ایران به سنای روم چنین گزارش کرده‌اند: سورنا، فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاکتیک

راهنمای کلی توسعه و بازاریابی اپلیکیشن

توسعه و بازاریابی اپلیکیشن برای بسیاری از استارتاپ‌ها و حتی کسب‌وکارهای باسابقه نقشی حیاتی دارد. با راهکارهایی ساده می‌توان برخی مراحل آن را تسهیل کرد.