نویسنده: مدیر

نسبت کنتراست تصویر و دروغی که تمام تولیدکنندگان تلویزیون به شما می‌گویند

تفاوت بین روشن‌ترین و تاریک‌ترین تصویری که یک تلویزیون می‌تواند نشان بدهد را نسبت کنتراست می‌گویند. یک بیان دیگر این است