نویسنده: مدیر

ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ

ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺼﺮﯼ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شود ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ ..

مدیر ناسا : احتمال وجود حیات فرازمینی بیش از آن است که تصور می‌کنید

توماس زوربوخن” یکی از مدیران ارشد ماموریت‌های علمی ناسا، وجود حیات فرازمینی را بسیار محتمل دانسته است. او اخیرا با حضور در دانشگاه بوستون،

پروژه کتاب آبی

پروژه کتاب آبی

سپتامبر ۱۹۴۷ بود و نیروی هوایی آمریکا با مشکل تازه ای روبرو شده بود. انبوهی از گزارشات به دست آن می رسید که همگی به یک موضوع اشاره داشتند

نقش خانواده در تربیت فرزندان

دغدغه امروز والدین و آسیب‌های آن

 این روزها به واسطه تک فرزندی در اغلب خانواده‌ها و افزایش سطح رفاه در مقایسه با دهه‌های قبل خانواده ها تمام انرژی و دغدغه فکریشان متمرکز بر فرزند و یا فرزندان است.