جفت روحی و شعله دوقلو چیست؟ روش پیدا کردن، نشانه های نیمه گمشده حقیقی

جفت روحی

جفت روحی

جفت روحی :

در دوران زندگی، ما با جفت های روحی زیادی آشنا خواهیم شد. یک ارتباط جفت روحی می‌تواند در اشکال مختلفی مانند یک دوست خوب، یک عضو خانواده، یک پارتنر(شریک) رمانتیک، یا حتی یک همکار، ظاهر شود.

رویارویی مختصر با غریبه‌هایی که به ما کمک می کنند یا به ما الهام می‌بخشند می‌تواند به طریقی جفت های روحی ما باشند که ما باید با آنها از مسیرها بگذریم.

توضیح در خصوص جفت روحی، شعله دوقلو و نیمه گمشده

دلیل برای استقرار رابطه و شرایط حول ملاقات، معمولا قبل از تولد از پیش تصمیم گیری شده اند. این قانون کارما است که جفت های روحی ها را به هم می رساند. این روابط به سبب کمک به ما برای رشد و یادگیری درس های مهم متعادل کردن گره های کارمایی که ما را از طریق زندگی های دیگر به هم متصل کرده اند، وجود دارند.

ما ممکن است هم زمان به بسیاری از جفت های روحی کارمایی، در چندین زندگی، تا زمانی که انرژی های کارمایی متعادل شوند، صورت خارجی بدهیم. روابط کارمایی به ما فرصت رشد می دهند.

شعله دوقلو

شعله دوقلو ، Twin flame که twin soul و twin ray نیز نامیده میشوند، “یک روح” است که به دو روح تقسیم شده است.

به Twin flame ها اغلب بعنوان نیمه دیگر روح خود فرد اشاره شده است. این بر این دلالت ندارد که هر قُل تنها نیمی از یک روح بر روی زمین است، برای هر فرد، روح کاملا کامل است. چیزی که یک دو قلوی روحی بر آن دلالت دارد این است که در یک زمان، دو روح منفرد یکی بوده اند.

هر یک از ما تنها یک قُل داریم. در آغاز، روح اول به دو روح تقسیم شد و هر کدام از این دو روح، راه مجزای خودشان را رفتند. هر قُل “ممکن است” برای جمع آوری اطلاعات بَشری و متعادل ساختن کارما با جفت روحی قبل از دوباره یکی شدن با نیمه دیگرش در یک زندگی، بارها و بارها صورت جسمانی به خود بگیرد.

نهایتا، Twin flame ها به یک روح (روح اولیه) که قبل از تقسیم به دو روح دوقلو (twin soul) بوده اند، ادغام خواهند شد. مراحل اولیه این یکی شدن معمولا ( نه لزوما و همیشه) در آخرین زندگی هر دوی آنها بر این سیاره رخ می دهد پس آنها می توانند فرایند عروج (Ascension) را با هم کامل کنند.

هر قُل یک روح کامل است

هر قُل یک روح کامل است، نه یک روح نصفه. این وظیفه آنهاست تا با هم جامع تر شوند، وجه های مذکر و مونث شان (انرژی های مونث و مذکرشان) را متعادل کنند و بطور ایده آل قبل از یکی شدن با قُل شان، تعلیم ببینند. این یکی شدن برای هر دو کامل وجامع است. می تواند گفته شود، همه دیگر ارتباط ها در سرتاسر زندگیمان “تمرین” برای هر این دو قُل، برای آخرین ارتباط است. اتصال شعله دوقلو آخرین ازدواج کیمیاگرانه (Alchemical Marriage) است.

شعله دو قلوی و ازدواج کیمیاگرانه

یکی شدن شعله دوقلوها، آخرین ازدواج کیمیاگرانه است. قانون کیهانی نیازمند است که ما باید اول هویت منحصر بفرد خودمان را در کل ،خداوند/منبع (جهان هستی)، تعریف کنیم قبل از اینکه بتوانیم کاملا پتانسیل انرژیکی و روحانی دوقلوهای روحیمان را بگشاییم. ما همواره به شعله دوقلومان متصل هستیم. شعله دوقلو “نیمه دیگر روح شما” نیست بلکه یک روح (مونث/مذکر) در دو بدن جدا از هم است.

شعله های دوقلو باید به یک سطح معین از استادی معنوی و فهم معنوی از یکی بودن در درون ضمیرهای شخصی و فردی خودشان، قبل از یکی شدن با هم، برسند. اگر این سطح معنوی از استادی حاضر نباشد پس آنها قادر به مقابله با وزن کارمای منفی شان نخواهند بود چون این انرژی کارمایی توسط حضور روح قُل شان، تقویت خواهد شد. عامل منحصر بفرد یکسان که به دو قلوهای روحی قدرت معنوی فوق العاده و طرح هویتی هویت شان را می بخشد، می تواند به همین ترتیب تقویت الگوهای منفی و مثبت آنها را سبب شود.

هر یک از ما باید یاد بگیریم که این الگوهای منفی ها را در درون خودمان – در مبنای فلزی (جسمانی) – ضمیر بشری تغییر دهیم تا این الگوها بتوانند درون ضمیر الهی و واقعی ما به طلایی تبدیل شوند. این ازدواج کیمیاگرانه است. این ازدواج روح و هر دوی جنبه های مونث و مذکر وجود واقعی ما – ضمیر واقعی و ضمیر معنوی سرسخت ما – است.

نیمه گمشده حقیقی چیست؟

در مورد جفت روحی و شعله دوقلوی چند مطلب خیلی مهم وجود دارد:

جفت های روحی ما، تمام افرادی هستند که در زندگی مان به آنها بسیار نزدیک هستیم، دوستان صمیمی و پدر و مادر و همکار و شریک و … و آنها در برطرف شدن کارماهای منفی نقش بسزایی در مسیر رشد ما دارند در حقیقت ارتباط با جفت روحی همراه شدن با یک فرکانس مثبت برای عبور از یک کارما است نه همراهی برای همه زندگی در طول تاریخ از ازل تا ابد.

هیچ یک از جفت های روحی جایگاه شعله دوقلوی ما را نمی توانند داشته باشند حتی اگر بسیار به ما نزدیک باشند یا در نقش همسرانمان باشند.

soul mate یا جفت روحی که به اشتباه در بسیاری از منابع انگلیسی و فارسی به جای twinflame یا شعله دوقلو استفاده شده، همان روح ها و شعله های دیگری است که شعله دو قلو، در آن گروه و آن دسته از روح ها بطور همزمان آفریده شده است.

اشکال بزرگی که استفاده از soul mate یا جفت روحی به جای twinflame یا شعله دوقلو دارد، اینست که جفت های روحی شما بسیار زیاد هستند و بنا به زمانی که بر زمین فرود آمده اند از نظر زمانی و سنی در رده های مختلفی هستند، برخی کوچکتر و برخی بزرگتر و برخی همسن شما هستند، و از نظر جنسی خیلی از آنها همجنس شما هستند.

اگر در رابطه با ازدواج از جفت روحی استفاده کنیم، تعدد زوجات و یا حتی ازدواج با پدر و مادر کاملا طبیعی و حق معنوی تلقی خواهد شد! پس وجود جفت روحی لزوما برای ازدواج نیست.

تمام روابطی که در طول زندگی های گذشته و زکنونی تجربه کردیم و یا ممکن در زندگی های بعدی نیز تجربه کنیم، در نهایت همگی در جهت آماده کردن ما برای پیوند و متحد شدن با شعله دوقلو میباشد

ارتباط و ازدواج با جفت روحی

ارتباط با جفت روحی ، تاریخ انقضا دارد. خیلی از ما دوستان صمیمی دوران مدرسه یا دوره های رو به یاد داریم که الان بعد از گذشت آنزمان، دیگر آن روابط و صمیمیت نیست اگرچه همچنان ارتباط داشته باشیم.

کسانی که با جفت روحی ازدواج می کنند احتمالا (نه قطعا) به مشکل خواهند خورد چون بعد از رشد و تعالی پیدا کردن و گذر از کارماهای مربوطه، شور و دلبستگی گذشته را نسبت به هم نخواهند داشت. (نکته: اگر کسی در زندگی زناشویی و روابط عاطفی اش به مشکل برخورد اینطور فکر نکند که حتما طرف مقابل شعله دوقلو اش نیست. عدم تمایل و علاقه به طرف مقابل شاید از عوارض نادرست فعال کردن انرژی کندالینی باشد.)

نکته

جفت های روحی می توانند برای شما جذاب باشند، با این حال جاذبه شدید را تنها در ارتباط با شعله دو قلوی خود تجربه خواهید کرد که متفاوت از بقیه روابط ها ست.

چالش های جفت روحی

همانطور که گفته شد روابط جفت روحی برای سبک کردن کارماهای گذشته میباشد و توسط کارما های گذشته تغذیه می شوند و در درون کشمکش دارند، چالش هایی که همراه با جفت روحی مواجه می شویم دشوار خواهند بود.

جفت های روحی جوانبی از خودمان را می آورند که نیاز داریم با این چالش ها روبه رو شویم (و کارما های منفی را برطرف کنیم) یا از کنارش بگذریم.

در روابط جفت روحی بیشتر گرایش داریم تا به سمت عشق شرطی شده پیش برویم و معمولا از طریق اینها به ما یاد میدهند که پذیرش و گذشت و بخشش داشته باشیم و صبور باشیم.

شعله دوقلو و نیمه حقیقی

تنها شعله دوقلو است که از ازل تا ابد به شما متصل خواهد بود و تنها گزینه متعالی برای ازدواج است. چرا که رشد و تعالی نهایی رو فقط هنگامی که با او یکی شده باشید خواهید یافت.

بعد از اینکه از ارتباط عمیق و وابستگی به جفت روحی ها و کارماهایی که آنها برای حل کردنشان نزد شما آمده اند، آزاد شدید، شعله دوقلو در مسیر زندگیتان قرار خواهد گرفت.

وقتی در ازل شعله های آتش خداوند خلق شدند، هر شعله به دو وجود مذکر و مونث تقسیم شدند.

این دو در طی اعصار تاریخ در آسمان و بعد در زندگی روی زمین به رشد و تعالی ادامه دادند و می دهند تا زمانی که به رشد لازم رسیده باشند. و همواره در جستجوی یکی شدن با دیگر قُل خود هستند.

برخلاف جفت روحی این دو قُل هرگز اتصالشان از هم قطع نشده و نمی شود، از ازل تا ابدیت. زمانی که به رشد لازم رسیدند و با هم در ازدواج یکی شدند، به سوی ایده آل رشد و تعالی بشری با هم پیش خواهند رفت.

در طی صدها سال، شعله های دوقلو با هم متحد شده اند. در این مقاله ما نشانه های آن را آشکار می سازیم که ممکن است به ملاقات شما با قُل شعله دوقلوتان اشاره کند.

با افزایش آگاهی سیاره مان، این یکی شدن های دوقلوهای روحی با کثرت بیشتری در حال رخ دادن هستند و همینطور ادامه خواهد یافت. فرکانس های یکی شدن دو قُل در همه جا در حال رخ دادن است، بعضی اوقات ما متوجه یکی شدن آنها با هم نمی شویم تا به بهبود یافتن و مرمت کردن یگانگی در همه آفرینش کمکی بکنیم.

 

نشانه ها و تفاوت های یکی شدن شعله دوقلو کدامند؟

اینها تنها روشی که بنظر می رسند یا عطری که از آنها استشمام می شود یا طریقی که راه می روند نیستند. طریقی وجود دارد، بیشتر از آنچه که چشم ها بتوانند ببینند. اینها چیزهای زیادی هستند که قلبتان می تواند آنچه را که ممکن است رخ دهد یا ذهنتان می تواند بفهمد، را درک می کند. لیست زیر نشانه های یکی شدن شعله دو قلوست که ممکن است مورد توجه شما باشند.

ملاقات عجیب

ملاقات شعله های دوقلو با جفت های روحی تفاوت هایی دارد. همزمانی های زیادی است که ممکن است شما را قبل از اینکه ملاقات عملی اتفاق بیفتد، به قل دیگرتان برساند.

ممکن است دیدن اعدادی مانند ۱۱۱۱ یا ۲۲۲۲ یا ۳۳۳۳ یا … باشد. ممکن است حتی نشانه های دیگری باشند که برای ایجاد این ملاقات جادویی هر دوی شما، به شرایط ملحق شوند.

شما متوجه بسیاری از این نشانه ها می شوید اما زمان سخت هنگام کشف رمز کردن از آنهاست، در حالیکه برخی نشانه ها وجود دارند که شما ممکن است حتی متوجهشان نشوید.

اتصال فوری

یکی شدن با شعله دوقلویتان به یکباره و آنی خواهد بود. آن ممکن است، یک نگاه باشد و این یک نگاه همه آنچیزی باشد که فرد را به شما می شناساند. شما آنها را از زندگی گذشته می شناسید، شاید متعلق به زمانهایی بوده اید که هر دو عمیقا در آن سهیم بوده اید. چیز عجیب و غریب این است که شما در می یابید که عادت ها و ژست های قُل خودتان، حتی اینکه پوستشان چه بو و حسی دارد، را می شناسید.

زبان بی همتا

بدانید که برقراری ارتباط هرگز به تنها یک زبان رایج محدود نشده است. این یک نیاز است که توسط یک روش یک کد بی همتای ارتباطی، که دوقلوها دقیقا می دانند و می فهمند، برخورد کرده است.

با هم بودن مطلق برخلاق ارتباط موقتی با جفت روحی

ارتباط بین شعله های دوقلو با جفت روحی تفاوت دارد و هیچ فاصله ای را نمی شناسد. مانند روابط شرطی، آنها هرگز ناراحتی یا جدایی را بعمل نمی آورند. بدون نیاز به گفتن چیزی، یک نزدیک شدن در اتصالی که دو قُل حمل می کنند، بوقوع پیوسته است. برقراری ارتباط یک نوع از یک بازتاب کردن/ انعکاس دادن درگیر کننده هر دو است.

هشیاری معنوی

زمانهایی در زندگی تان بوده اند که شما در رابطه هایی بوده اید که هیچ اتصال احساسی در آنها وجود نداشته و شما از آنها ناخشنود بوده اید. این درست برعکس لحظه ای است که با شعله دوقلوی خود مرتبط می شوید. احساس می کنید که باز کردن قفل های سطوح احساسی تان که مانع ابراز شدنشان شده اید، آسان است.

صمیمیت

سطح صمیمیت با قُل خودتان بسیار ابتدایی است، شما هیچ لغتی برای توضیح دادنش ندارید. بخاطر این نیاز اولیه، ممکن است برای دو قُل یک اقدام فیزیکی، برقراری ارتباط عملی بشود.

بیدار شدن انرژی کندالینی

بیدار شدن/فعال شدن کندالینی، یکی از نشانه‌های مهم متحد شدن دوقلوهای روحی است.

۳۳ نشانه که شما شعله دوقلو خود را ملاقات کرده اید

۱- هنگام ملاقات احساس می‌کنید در عشق هستید و هیچ نیازی به توضیح ندارد. صرفا احساس کامل بودن می‌کنید.

۲- شما با اتفاقاتی رو‌به‌رو می‌شوید که همزمان برای هر دو شما رخ می دهد.

۳- مهم نیست چقدر مانع رو‌به‌روی شما باید؛ شما تمایل شدیدی برای باهم بودن خواهید داشت.

۴- دوست دارید با هم تجربه های زیادی داشته باشید و کارهای زیادی را با هم انجام دهید؛ اما به هم آزادی عمل می دهید و تا هر کدام اهداف و آرزو‌های خود را در زندگی دنبال کنید.

۵- شما ارتباط نزدیکی با هم دارید، به راحتی می‌توانید متوجه شوید که شعله دوقلوی شما کی ناراحت و کی خوشحال است یا چه موقع چیزی اورا آزاد می دهد. شما ارتباط تله پاتیک عمیقی با هم دارید.

۶- هنگام ملاقات احساس عجیبی خواهید داشت! گویا او را در گذشته دیده اید! حتی اگر در این دنیا برای اولین بار باشد، برای شما آشنا می‌آید که مربوط به زندگانی های پیشین است.

۷- بر خلاف جفت روحی او را مانند آینه خود می‌بینید!

۸- شما یک احساس نزدیکی و عشق شدید را تجربه خواهید کرد، چیزی که تا حالا با هیچ شخصی چنین احساسی نداشته اید.

۹- احساس آزادی زیادی دارید و بدون وابستگی!

۱۰- حتی زمانی که جسم شما از هم دور است، احساس نزدیکی زیادی می کنید، گویا او همینجا کنار شماست!

۱۱- احساس می کنید که او یک نقش بسیار بزرگ در زندگیتان خواهد داشت.

۱۲- احساس می کنید که خانه خود را پیدا کردید زمانی که همدیگر را در آغوش میگیرند، ارامش آغوششان را احساس میکنید.

۱۳- با توئین فلیمتان میتوانید خود واقعی خود باشید و احساس میکنید که میتوانید درباره همه چیز باهم صادق باشید.

۱۴- شما با هم یین و یانگ را در خود میابید. به عبارتی نیمه تاریک شما توسط نیمه روشن او و نیمه تاریک او توسط نیمه روشن شما به تعادل میرسد.

۱۵- شما با او احساس بزرگتر از هویت خود دارید، احساس میکنید که او از شما فرد بهتری می سازد و شما هم او را فرد بهتری می کنید.

۱۶- شما هر دو عمیقا بهم متصل هستید و آینه ی ارزشها و الهامات ( فراتر از تشابهات سطحی ) برای زندگی هم هستید.

۱۷- احساس می کنید که تمام این مدت منتظر او بوده اید و در نهایت نیمه گمشده خود را پیدا کردید.

۱۸- شعله های دوقلو در نهایت به سمت انرژی های یکدیگر کشیده میشوند. شما از ارتباط انرژیکی بین یکدیگر آگاه هستید و آن را احساس میکنید و نسبت به هم بسیار تلقین پذیر هستید.

۱۹- مهم نیست چقدر از شعله دوقلوی خود اجتناب کنید یا چند بار او را ترک کنید، شما همواره بطور مغناطیس وار به یکدیگر جذب شده اید.

۲۰- معمولا یکی از شما بلوغ روحی بالاتری نسبت به دیگری دارد و غالبا بعنوان معلم یا مشاور یا اطمینان دهنده در رابطه ظاهر می شود.

۲۱- شما درسهای مهم زندگی مثل بخشش و سپاسگزاری، همدلی و روشن فکری را از یکدیگر می آموزید.

۲۲- اتصال شما چند وجهی است. یعنی شعله دوقلوی شما بهترین دوست، بهترین عاشق، بهترین معلم و بهترین همراه برای شما در آنِ واحد است.

۲۳- شعله دوقلوی شما سعی در تغییر شما ندارد. شما بکدیگر را همانطور که هستید دوست خواهید داشت و همدیگر را تشویق میکنید که خود واقعی خود را بپذیرید.

۲۴- احساس می کنید که با همدیگر به سمت یک رسالت متعالی و معنوی کشیده شده اید.

۲۵- شما بقدری باهم آشنا هستید که حتی میتوانید بو و حس لمس یکدیگر را تصور کنید.

 

۲۶-شما احتمالا زمانی او را ملاقات کرده اید که یکی یا هر دوی شما در رابطه دیگری بوده و کمترین انتظار را داشته اید و احتمالا احساس دوستی عمیقی را ورای گرایش جنسی به او داشته اید.

۲۷- به منظور رشد دادن یکدیگر و هماهنگی بیشتر باهم، شما احتمالا نقاط ضعف دیگری را تحریک می کنید تا حد و مرزهای هم را بهتر بشناسید.

۲۸- خانواده، دوستان و اطرافیان یا از رابطه شما بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند یا دائم سعی می کنند شما را به شخص یا چیز دیگری که بنظرشان برای شما بهتر و مناسب تر است سوق دهند و یا انواع عوامل برای شکست رابطه شما دست به اقدام میزنند.

۲۹-هر چه زمان بیشتری با جفت روحی خود می گذرانید، درهای آگاهی سریعتر به سوی شما باز می شوند.

۳۰- رشدی که تجربه می کنید، درس هایی که می آموزید و تکاملی که می یابید سریعتر، چشمگیرتر و قدرتمندتر از دیگر روابطتان است.

۳۱- متوجه می شوید که ارتباطات قبلی، شما را برای رسیدن به جفت روحی تان آماده کرده اند و گویی تمام عمر منتظر این تجربه بوده اید.

۳۲- حتی اگر از زندگی روی زمین خسته شده اید، احتمالا به این خاطر اینجا هستید که کنار شعله دوقلوی خود باشید.

۳۳- شما بشکل عمیقی می دانید که جفت معنوی تان در سرنوشت شماست. نه فقط در این زندگی، بلکه در بازگشت به خانه و ابدیت.

چگونه شعله های دوقلو باعث کمال یکدیگر میشوند؟

همانطور که گفته شد شعله های دوقلو برخلاف جفت های روحی مکمل یکدیگر نیستند. چرا که انسان در سطح روح، کامل میباشد. جفت های روحی ضعف های یکدیگر را پوشش میدهند در حالیکه شعله دوقلو ضعف ها و کاستی های یکدیگر را نشان میدهند آنها آیینه درون یکدیگر هستند و بهمدیگر کمک میکنند تا رشد کنند، بیاموزند و با روح خود یکپارچه و یگانه شوند.

عشق بین آنها بقدری زیاد است که انرژی آنها، درون یکدیگر را بازتاب میدهد و این عشق شما را به سفر روحانی ای منحصر بفردی خواهد برد.

به این معنا که قل شما بخشی از وجودتان که آن را سرکوب یا فراموش کرده اید و آن را نادیده گرفتید، ویژگی هایی که برای تکامل خویش باید آنها را ببینید و بپذیرید، به شما نشان میدهد.

به عقاید، ارزش ها و خواسته ها، ترس ها و کلمات شعله دوقلوی خود توجه کنید، آنها خواسته ها و ارزش ها، و ترس ها و کلمات خودتان هستند که به شما بازتاب داده شده است.

آنها با بازتاب درونتان شما را به منبع ذاتی خودتان هدایت میکند تا بتوانید در جهت پذیرش و تکامل خویش گام بردارید و کسی باشید که هستید، خود واقعیتان برای دریافت این عشق کافی ست که با خودتان صادق باشید.

شما و شعله دوقلویتان از ابتدا پیش از اینکه به این دنیای زمینی پا بگذارید تواقف کردید که چه زمانی همدیگر را ملاقات کرده تا بازتاب روح یکدیگر باشید و ضمیر همدیگر را شفا دهید.

شباهت های الگوریتم زندگی شعله های دوقلو

اتفاقات و تجربیات زندگی آنها به یکدیگر شبیه است و درکی که در طول زندگی خود کسب کردند مشابه همدیگر میباشد.

اگر شعله دوقلوی مونث درگیر اعتیاد باشد، امکان بالایی دارد که شعله دوقلوی مذکر هم درگیر همین الگو باشد.

اگر قل مذکر یا مونث، اراده کند که آن اعتیاد، ترس یا الگوی رفتاری را تغییر دهد، قل دیگر هم بطور اتوماتیک به این درک میرسد که زمان تغییر است زیرا همانطور که گفته شد دوقلوهای روحی باهم ارتباط انرژیکی قوی ای دارند و تغییر هرکدام از آنها باعث تغییر در دیگری میشود، که این روند در دیگر ارتباطات عاطفی رخ نمیدهد.

از آنجایی که شعله های دوقلو دقیقا آیینه یکدیگر هستند و ترس ها و علایق و تجربیات مشابه دارند، این ممکن است باعث ایجاد ترس در انها بشود و انها ترجیح میدهند که راهشان را از هم جدا کنند درواقع آنها از خودشان فرار میکنند.

آنها در برابر پذیرش خویشتن واقعی خود مقاومت میکنند و با خود نیز دوست نیستند؛ بنابراین آنها نمیتوانند شعله دوقلوی خود را بپذیرند. همانطور که گفته شد اگر میخواهید این عشق را درک کنید با خودتان صادق باشید.

با آشتی کردن و دوست داشتن خودتان، شعله دوقلویتان را بیشتر دوست خواهید داشت و آنها هم با دوست داشتن خودشان شما را بیشتر دوست خواهند داشت.

نکته:

فراموش نکنید روابط شعله دوقلو کاملا با روابط نارسیسیسم متفاوت هست.

در بین قل ها درک و عشق و احترام و جاذبه شدیدی ست.در حالی که در روابط نارسیسیم درک و احترامی نیست ممکن است بخودتان بگویید عشق هست! آیا احساس عشق بدون درک و احترام عشق حقیقی ست؟ بشما خواهم گفت این عشق حقیقی نیست بلکه توهمی از عشق است.

در مباحث بعدی به روابط نارسیسیم هم خواهیم پرداخت.

بیداری کندالینی و انرژی شعله های دوقلو

فعال شدن سیستم چاکراها از نشانه های شناخت شعله دوقلو twinflame است.

قل ها دارای امضا، طرح و برنامه یکسانی هستند که کمک میکند تا آنها همدیگر را بشناسند.

بیداری نیروی کندالینی یکی از راهها برای اتصال شعله دوقلوست

زمانی که شعله های دوقلو همدیگر را ملاقات میکنند یا زمانی که بهم فکر میکنند حتی اگر از همدیگر دور باشند، تبادل انرژی و کششی مغناطیس وار بین آنها احساس میشود.

زمانیکه که چاکراها از تراکم انرژی پاکسازی شدند، نیروی کندالینی میتواند در تمام چاکراها جریان یابد و اگر چاکراها نامتعادل باشند، کندالینی نمیتواند به گردش درآید بنابراین بسیار مهم است که قبل از پیوند جفت های روحی، چاکراها پاکسازی شوند، تا زمانیکه درگیر احساسات منفی و ناخواسته و دردی از گذشته باشید و شفا نیافته باشید نمیتوانید با شعله دوقلوی خود متحد شوید.

اگر همچنان از شعله دوقلوی خود دور هستید احتمالا به این معنی ست که هنوز کاری برای انجام دادن دارید یا نیاز دارید که بیشتر روی خودتان کار کنید و خودتان را بیشتر دوست داشته باشید.

همانطور که گفته شد شعله های دوقلو باعث شفای بکدیگر میشوند، ممکن است فکر کنید که این دو مطلب مغایر هم هستند، توجه کنید برای پیوند با شعله دوقلو لازم هست که تا اندازه ای به شفا و بهبودی دست پیدا کنید و در مسیر بهبود و خویشتن دوستی باشید، خبر خوب اینکه در ادامه این مسیر میتوانید شفا و بهبودی کامل را همراه با تواین فلیم تان تجربه کنید.

دلیل بزرگ متحد نشدن شعله های دوقلو

بعد از ملاقات اول دو توئین فلیم (دو قُل شعله دوقلو) معمولا جدایی هایی بین آنها رخ می دهد که ممکن است زمانشان طولانی یا کوتاه باشد.

دو دلیل عمده برای جدایی توئین فلیم ها بعد از ملاقات اول وجود دارد

۱- در فرهنگ عامه دائما از بچگی گفته شده که زن و مرد مکمل هم هستند،در حالیکه دو توئین فلیم دقیقا آینه هم و مثل هم هستند نه مکمل هم!

به همین خاطر شاید از بعضی اساتید شنیده باشید که جفت های روحی برای ازدواج مناسب تر هستند؛ که این گفته شما را از ادامه راهتان در مسیر رسالت الهی و طرح زندگی باز می دارد و شما را وارد چالش های دشوار روابط کارمایی جفت های روحی می کند

۲-تفاوت در انرزی درونب که این رابطه رو تبدیل به رابطه تعقیب کننده و فراری میکند که در مباحث بهدی بطور مفصل به ان خواهیم پرداخت

آیا فاصله بر روابط شعله دوقلو اثرگذار است؟

حتی اگر دو قُل توئین فلیم، به اندازه قطب شمال و جنوب کره زمین، یا حتی بیشتر!، از هم دور باشند، اتصال عمیقی فراتر از بُعد های در دسترس وجودی شان بین آنهاست، بطوریکه هر کارما یی که از یک قُل برداشته شود از قُل دیگر هم برداشته می شود و هر پاکسازی که یک قُل روی خودش انجام دهد، بر پاکسازی قُل دیگر تاثیر مستقیم و بسزایی دارد و هر پیشرفت معنوی که در یک قُل حاصل شود، در قُل دیگر نیز حاصل میشود؛ بنابراین چه شعله دوقلو شما مجرد باشد و قصد ازدواج با یکدیگر را دارید و چه یکی از شما یا هردویتان متاهل باشید و نتوانید باهم متحد شوید، در هر صورت در مسیر رسالت الهی همراه هم هستید زیرا که در ابعاد بالاتر معنوی شما با همدیگر متحد، یگانه و متصل هستید.

رابطه با شعله دوقلو

بر خلاف جفت روحی رابطه جنسی بین دو قُل، کاملترین رابطه جنسی است و این رابطه می تواند آنقدر عمیق و جاری کننده ی انرژی های الهی باشد که آنها را با انرژی آفریننده جهان هستی یکی می کند و این رابطه مانند یک جلسه هیلینگ عمیق، انرژی های الهی را با تمام قدرت جاری می کند و بسیار فراتر از یک لذت موقتی فیزیکی است که اثرات هیلینگ و شفابخشی آن شاید تا سالها باقی بماند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *