مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

گاهی می‌خواهم تنها باشم

گاهی می‌خواهم تنها باشم

هر کسی خلوت خودش را می‌خواهد اما بعضی‌ها بیشتر از بقیه به تنهایی خو می‌کنند. در اولین بخش این مجموعه دکتر الن