مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

Astro Mail تغییر شیوه‌ مدیریت ایمیل

  اپلیکیشن Astro Mail راه حلی ایده‌آل برای کسانی است که همیشه با مدیریت ایمیل‌های دریافتی‌ مشکل دارند. اگر  مدام در حال دریافت ایمیل‌ مهم هستید و مدیریت آن‌ها همواره برای شما دردسری بزرگ...