پ پ

مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

فیزیک کوانتوم

مشاهده‌ی فروپاشی تک قطبی کوانتومی

 گروهی بین‌المللی از فیزیکدانان فنلاند و ایالات متحده اولین مشاهدات تجربی را بر روی دینامیک تک قطبی‌های جدا شده در ماده‌ی کوانتومی انجام دادند.