مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

بهرام گور،پادشاه ساسانی

وی پادشاهی خوشگذران و خوش دل و دماغ بوده و به شڪار دلبستگی فراوان داشته است. ولی در ضمن به شادڪامی مردم و خرّم دلی آنان علاقه مند و از بیداد و ستم بیزار بوده است.