مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

لطایف و حکایات عبید زاکانی

عبید زاکانی یکی از طنزپردازان مشهور ایرانی است  او شاعر و نویسنده نیز می باشد. حکایات عبید زاکانی به ویژه حکایات