مجله علمی : اینفو

منظور فرگه از اندیشه

به نظر فرگه اندیشه عینی است و بنابراین وجود آن وابسته ذهن یا آگاهی ذهنی افراد نیست. آنچه در این...

تصویر یک حشره بالغ یک روزه

موارد شفا بخشی حشرات

مدارک تاریخی فراوانی نشان دهنده ی ارتباط بین پزشکی و علم حشره شناسی است و همچنین در آن ارتبا ط بین حشرات و دارو ها نیز به دست آمده است . در ضمن نبا ید حشرات را تنها به عنوان نا قلین بیماری مورد توجه قرار داد .

مغز انسان

امواج مغزی: ۶ روش تجربه و تقویت امواج مغزی گاما،دلتا، آلفا، و تتا

در این مقاله ۶ روش ساده ولی بسیار جذاب را می‌خوانیم که می‌توان از طریق آن حالات امواج مغزی را تجربه کرد و به خودآگاهی رسید. با ما همراه باشید.