مجله علمی : اینفو

موجودات فضایی

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

در طلوع قرن بیستم، انقلاب صنعتی مبین آن بود که هیچ چیزی که توسط بشر قابل تصور باشد، غیر ممکن نیست. حالا ما میتوانیم در روستاها در کالسکه‌های بدون اسب برانیم . دریاها را با کشتیهای عظیم درنوردیم .

قانون جذب

شکر گزاری

“براستی بسیاری از مردم که به شیوه های دیگر زندگی خود را سر و سامان می دهند, به دلیل ناسپاسی در فقر می مانند.”

چگونه مفهومی درس بخوانیم

اشتیاق برای آموختن

وقتی مهارتهای جدیدی در خود ایجاد می کنید, گذرگاه های عصبی جدید در شما به وجود می آید که در آن ها خاطرات شما انباشت می شود. وقتی می خواهید عادت های خود را تغییر دهید

فرشتگان

آشنایی با فرشتگان

سوال پرسیدن از فرشتگان و گوش فرا دادن به پاسخ آنها را تمرین کنید.
با گذشت زمان تفاوت میان صدا فرشتگان و صدا اگو (بخش ترسوی وجود ما) را تشخیص می دهید.

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

در شمال غربی «نیو مکزیکو» مرکز وسیعی از خرابه‌های باستانی قرار گرفته که امروز «چاکو کَنیِن» نامیده میشود. ساخته شده از بلوکهای شنی و الوار، در زمانی بین ۹۰۰ و ۱۱۵۰ پس از میلاد .

مثبت اندیشی و تجسم خلاق

اغلب افراد دارای تصورات موثری هستند و خیالات و تجسم های آنها معمولا با سناریو “چه می شد اگر” همراه می گردد.

قانون جذب

نشانه های آسمانی

آیا آرزو نمی کردید کاش فرشتگان, تمام پیام هایشان را به زبان فصیح و واضح و ساده ای می نوشتند و آنها را به دستمان می رساندند تا بتوانیم به راحتی به خواندن آن ها بپردایم و بعد به درستی دریابیم که چه

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

آنچه که مستدل است این حقیقت است که سرکشیها از زمان ماقبل تاریخ تا به امروز، اتفاق افتاده . اینطور نیست که فضانوردان باستانی، تنها هزاران سال پیش ظاهر شده‌اند و بعد ناگهان ماجرای «رازول» اتفاق افتاده باشد.