مجله علمی : اینفو

آیا تسلا موفق به دریافت پیام هایی از سوی بیگانگان شده بود ؟

آیا تسلا موفق به دریافت پیام هایی از سوی بیگانگان شده بود ؟
تسلا معتقد بود که پیغام هایی را از سوی بیگانگان در اواخر قرن ۱۹ دریافت کرده است.