پ پ

مجله علمی : اینفو

جلب توجه مخاطبان در سخنرانی‌

اعتماد به نفس یعنی همه چیز

آدم هایی که اعتماد به نفس دارند انگار از آینده برمی گردند و می دانند قرار است چه خبر شود. واهمه ایی ندارند. احساس مظلومیت نمی کنند.

ستون پنجم

اصطلاح ستون پنجم از نظر معنی و مفهوم مجازی همان جاسوسی است؛ منتها با این تفاوت که جاسوس به ضرر و زیان بیگانه کار می کند

یک باکتری که تنفس انسان در مریخ را ممکن می‌کند!

محققان دریافته‌اند گونه‌ای از باکتری‌های سازگار با محیط کم‌نور می‌توانند به سیاره سرخ فرستاده شوند تا برای سکونت احتمالی انسان، اکسیژن تولید کنند.

دریا زدگی چیست

مرض دریازدگی اساساً مربوط به مسئله ی تعادل و گیجی است . اعضایی که تعادل را در بدن ما برقرار می کنند