مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦﺑﺎﺭ

ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦﺑﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

سؤالاتی که به درک اصول مذاکره کمک می‌کند

زمانی که پای میز مذاکره می‌نشینید، ذهنیت و تفکر شما مهم‌ترین عاملی است که کسب یک توافق منصفانه را تضمین می‌کند. دیوید ملتزر، کارآفرین، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت بازاریابی Sports 1 Marketing اخیراً در...

جمع هراسی

جمع هراسی یا اضطراب اجتماعی با اضطراب پایدار در موقعیت‌های اجتماعی مشخص می‌شود. هراس اجتماعی