پ پ

مجله علمی : اینفو

خرس آبی جان سخت ترین موجود دنیا!!!

دانشمندان دانشگاه آکسفورد بار دیگر تائید کرده‌اند که موجود مشهور به خرس‌آبی جان‌سخت‌ترین موجود جهان است که می‌تواند تا ابد تا روی زمین زنده باقی بماند.

ﺁﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ؟

افرادی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﻼﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

قبرستان دایناسورها در سیبری کشف شد

محققان به طور اتفاقی قبرستانی از دایناسورها را در سیبری کشف کرده‌اند که قدمت برخی از استخوان های آن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون سال قبل می‌رسد.

سد سکندر باش

هرگاه بخواهند کسی را به مقاومت در مقابل دشمن یا حوادث تشویق و تشجیع کنند از ضرب المثل بالا استفاده کرده یا به اصطلاح دیگر میگویند: مانند سد سکندر پایداری کن.