مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

پرخاشگری

پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود.

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت

علامت اساسی وسواس کندن مو ، کندن مکرر موی خود است که موجب از دست دادن مقدار قابل ملاحظه ای