پ پ

مجله علمی : اینفو

چرا و چگونه خواب میبینیم؟

ﮐﺸﻒ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ

کره زمین

جهان هستی، واقعی یا تخیلی؟

تست‌هایی وجود دارند که می‌توانند مشخص کنند که آیا ما بخشی ازیک شبیه‌سازی کامپیوتری غول‌پیکر هستیم یا خیر.

سر و کیسه کردن

این ضرب المثل را در اصطلاح عوام سرکیسه کردن هم گفته می شود. در معنی و مفهوم استعاره ای کنایه از این است که تمام موجودی و مایملک کسی را از او گرفته باشند.