پ پ

مجله علمی : اینفو

شفای کودک درون

کودک درون، کودک خردسالی است که در درون همه ماست. این کودک “خود” خود ماست که به ما انرژی می دهد، شور و سرزندگی ما به او مرتبط است،

شرف الشمس، خرافه یا حقیقت؟!

انسان‌های آگاه و روشن‌فکر، برای پیشرفت و حل مشکلات‌شان، فکر می‌کنند، تلاش می‌کنند و از وقت و استعدادهای خود به شکل درستی بهره می‌برند.

دروغ هایی که ذهن می گوید

دروغ های ذهن برای تغییر ندادن زندگیتان من مجبور شدم که این توجیهات و بهانه تراشی ها را خیلی با دقت یاد بگیرم