مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

زندگی در خانه ارواح

شکارچیان روح و محققان مسائل ماوراءالطبیعه برای کشف مکان‌هایی که در قلمرو ارواح هستند و تحقیق و بررسی درباره آنها از مسیر عادی خود خارج می‌شوند