مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

امواج گرانشی صوتی اجرام درون اقیانوس‌ها را ردیابی می‌کنند.

 محقق «اوساما کادری» گفت: «روشی کاملأ جدید را برای مکان‌یابی اجرامی که به سطح دریا برخورد کرده‌اند کشف کرده‌ایم.» دانشمندان در دانشگاه کاردیف در ولز روشی برای ردیابی امواج گرانشی صوتی تا منشأ آن‌ها طراحی کرده‌اند.

زیباترین میادین شهری دنیا را بشناسید

میادین از مهم‌ترین بخش‌های هر شهری محسوب می‌شوند و به نوعی محلی برای گردهمایی‌های مردمی قلمداد می‌شوند؛ در این مقاله زیباترین میادین را به شما معرفی می‌کنیم.