فال دوره ای

play-more-cards

راهنمایی

این فال نشان دهنده ۱۷ اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً ۱ ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از ۳ ماه و کمتر از ۱ ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟

 

بعد از نیت کردن بر روی لینک زیر کلیک نمایید 

برای مشاهده نتیجه فال خود کلیک نمایید 

play-more-cards2