پ پ

دسته: علوم و مهندسی

گیاه پژمرده

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

چند ورزش برای داشتن رابطه جنسی بهتر

مغز بزرگ‌تر به معنای داشتن توان عضلانی کم‌تر است

محققان به تازگی اعلام کرده‌اند که داشتن مغز بزرگ‌تر ممکن است شما را باهوش‌تر کند، اما از سوی دیگر باعث می‌شود حجم عضلانی کم‌تری داشته باشید.

زیست تابی چیست؟

به تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده که در اثر واکنش‌های شیمیایی در بدن آن‌ها صورت گرفته باشد، زیست‌تابی (bioluminescence) گفته می‌شو

کشف جد تمام گل‌های جهان

محققان با تحلیل اطلاعات گیاه‌شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی جد تمام گیاهان گل‌دار امروزی است.