دسته: انرژی های نو

پارچه ای که انرژی خورشید را ذخیره می‌کند

پارچه ای که انرژی خورشید را ذخیره می‌کند

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از نیچر، ظهور فناوری های موبایل، موجب افزایش نیاز کاربران به منابع قابل حمل انرژی شده است و ظاهرا ساده ترین