دسته: سرنخ های حیات فرازمینی

اسرار خاکستری ها – برسی حیات در دیگر سیارات ایا حیات فرازمینی واقعی است

ایا حیات در جایی خارج از زمین و مارس پدید امده و بعد به انجا منتقل شده است؟ که شاید واقعاً حیات در جای دیگری در جهان وجود داشته باشه . می بینیم که مریخ از مکان والایی در خرد و فولکلور انسان

یوفو

فرازمینی ها و حکومت ها – مقاله جامع ارتباط دولت ها با فرازمینی ها

ما امروز تنها به یک جمع بندی نهایی دست یافته ایم که عبارتست از اینکه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است که بتوان آن را به عنوان تهدیدی متقن ، بر علیه ایالات متحده قلمداد کرد.

یوفو هرمی شکل

شاهدان و فرازمینی ها – برسی تجربه دو مرد نظامی انگلیسی با سفینه موجودات فضایی

شاید حدود چند صد نفر به نوعی یا مستقیما شاهد ماجرای “یو-اف-او” بودند و یا در حاشیه این رویداد قرار داشتند اما عده کمی از افراد پایگاه “بنت واترز” حاضر به ثبت مشاهدات خود بودند.

واتیکان

فرازمینی ها و ارتباط با واتیکان

ستاره شناس و فیلسوف مشهور ، “جوردانو برونو” آخرین روزهای عمر خود را در دوران تفتیش عقاید رم ، در زندان سپری کرد.در کنار سایر جرمها ، این دانشمند متهم به این باور بود که زمین مرکز هستی نیست

توسط تلسکوپ فضایی کپلر 11 منظومه جدید دیگر کشف شد

کپلر – از نام یک دانشمند تا اسم یک فضاپیما

یوهانس کپلر نام دانشمند ریاضی دان و ستاره شناس المانی هست که در سال ۱۵۷۱ چشم بر جهان گشود . کپلر را پدر علم ستاره شناسی دانسته اند . او تنها دانشمند بود که ادعا کرد که سیارات در منظومه ایی گرد مرکزی می گردند.

باستانی

فرازمینی ها و ساخت نیروگاه – ایا بعضی از گذشتگان نعمت برق را داشته اند

اما حقیقت این است که ما در قرن بیستم، هرم هایی را کشف کردیم که که در آنها آنچه اصطلاحا خوابگاه مرکزی پادشاه نامیده میشود، خالی و دست نخورده بود

 معبد Hathor

ایا فرازمینی ها با الهام و یا به صورت مستقیم باعث پیشرفته علمی زمین شده اند؟

در سراسر دنیا، تمدن های خارق العاده پیشرفته ای با سیستم های شهری را میتوان مشاهده کرد آنچه امروز ما در باقیمانده این تمدن ها میبینیم، مثل سیستم های تحویل آب، دفع فاضلاب، پمپ ها، تکنیک

مصر باستان

فرازمینی ها و نیروگاه برق در تمدن های دور – آیا انسان ها در گذشته الکتریسته داشتن؟

بزرگترین تمدن های دنیای باستان از نیروی الکتریسیته استفاده میکردند الکتریسیته، یکی از آن چیزهاییست که به نظر میرسد تمدن های باستان به روش هایی آن را تحت کنترل درآورده بودند که ما هنوز قادر به درکش نیستیم .