پ پ

دسته: سرنخ های حیات فرازمینی

حیات فرازمینی

نظریه ای جدید در مورد حیات فرازمینی وجود دارد که می تواند درک ما از آنچه بعنوان حیات در خارج از زمین می شناسیم

کشف نشانه هایی از فرا زمینی ها در اطراف ایستگاه فضایی بین المللی

به تازگی محققان روسی ایستگاه فضایی بین المللی، موجود زنده ای را در فضای خارج از ایستگاه یافته اند که تعجب آنها را بر انگیخته است.

فرازمینی ها

آیا نژاد انسان امروزی دارای فرازمینی از منظومه آلفاقنطروس است؟

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

سیگنال موجودات فضایی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی...

 شرط خوشمزه‌ی یک اخترشناس برای یافتن حیات فرازمینی تا ۲۰ سال آینده

یکی از اخترشناسان ارشد مؤسسه‌ی جستجوی هوش فرازمینی (SETI) اعتقاد دارد که انسان تنها دو دهه با یافتن هوش فرازمینی فاصله دارد.

طرحی از فرآیند برافزایش سرد، که در جریان آن ابرهای مولکولی هیدروژن در شرایط ناپایدار گرمایی، بر ابرسیاهچاله مرکزی کهکشان «فرومی‌بارند» / منبع: NRAO/AUI/NSF; D. Berry / SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

“عظیم ترین بررسی آسمان تا الان هیچ گونه اثری از موجودات فرازمینی پیدا نکرده.”

در هزاران تصویر و اسکنی که از دور ترین ستاره ها بررسی شده است هیچ گونه اثری از سیگنال های نوری که نشان از یک حیات پیشرفته فرازمینی باشد پیدا نشده است.