دسته: سرنخ های حیات فرازمینی

بارش شهابی

پروژه گالیله

پروژه گالیله به دنبال نشانه‌هایی از حیات در منظومه شمسی است. البته رویکرد دانشمندان فعال در این پروژه با سایر تلاش‌های مربوط با یافتن موجودات بیگانه کاملا متفاوت است.

شبیه ترین سیاره به زمین

آیا سیاره‌ها هم می‌توانند هوشمند باشند؟

عموماً هوشمندی به‌عنوان یکی از خصوصیات فردی انسان‌ها شناخته می‌شود، ولی می‌تواند خصوصیات مجموعه‌‌ها نیز محسوب شود. به‌عنوان مثال، حشراتی که به‌صورت جمعی تصمیم می‌گیرند نیز می‌توانند هوشمند محسوب شوند.

موجودات فرازمینی

حیات موجودات دیجیتال – حیات به کدام سو می رود

او می‌تواند آنها را پیدا کند او نشانه‌ای گویا از زندگی پیدا کرده چه زیستی باشد چه دیجیتالی مانند تمام اشکال حیات “آویدین”ها با مجموعه‌ای محدود از دستورالعملها زاده می‌شوند اگر “کریس” مزایایی که باعث می‌شوند “آویدین”ها تکامل یابند را بردارد

فضاپیمای ماون تغییرات جوی مریخ را به امید یافتن نشانه‌هایی از حیات بررسی می‌کند

حیات فرازمینی – حیات دیجتال نیمه ماشین نیمه جاندار

او مرز بین حیاتی که می‌شناسیم و حیاتی که ممکن است وجود داشته باشد را مطالعه می‌کند چیزی که واقعا می‌خواهیم انجام دهیم داشتن یک تعریف است.

موجودات بیگانه

موجودات فرازمینی احتمالا تاکنون به زمین آمده‌اند!

یکی از دانشمندان ناسا ادعا کرده که موجودات بیگانه احتمالا تاکنون به زمین آماده‌اند و آنقدر پیشرفته و فراتر از فناوری بشری هستند که ما در مکان‌های اشتباهی به دنبال‌شان می‌گردیم.

امکان وجود حيات

حیات فضایی

این عقیده معروف که حیات فقط در اوضاعی مانند اوضاع طبیعی زمین بوجود می‌آید حقیقت ندارد. این کاملا یک اشتباه است که زندگی نمی‌تواند بدون آب و اکسیژن به وجود بیاید.

قمر فراخورشیدی

نقش قمرها در یافتن موجودات فرازمینی

 ماه برای حیات بر روی سیاره‌ی زمین از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ماه در تعیین طول روزهای زمینی نقش دارد و کنترل‌کننده‌ی جزر و مد اقیانوس‌ها است که این عملکردها بر روی چرخه‌های زیستی سیاره‌ی ما اثرگذار است. م