دسته: فنگ شویی

خانه

 هدف فنگ شویی چیست : معرفی اهداف فنگ شویی

هدف فنگ شویی رساندن شما به انرژی مطلوب پیرامونتان است محیط خود و یا سیستم فیزیولوژی بدن را شناسایی و درمان های موجود را برای محیط و خود پیدا نمایید .

سرامیک‌ها‌

 نور در فنگ شویی و کاربرد های نور در محیط های مختلف

نور در فنگ شویی بسیار حائز اهمیت است و شما در این مقاله می توانید کاربرد اصولی و چگونگی استفاده از چراغ ها را مطالعه و استفاده نمایید. نور در فنگ شویی به دودسته تقسیم می‌شود:

فنگ شویی

 سوال ها و جواب های رایج در مورد علم فنگ شویی

فنگ شویی تنها یک دانش زاده سرزمین چین است و ارتباطی با فرهنگ مردم چین ندارد! مانند طب ابوعلی سینا که از ایران به تمام نقاط دنیا رسیده است. شما با فراگیری این علم می توانید آرامش را به خود هدیه داده و از انرژی چی کاربردی درست داشته باشید.

میوه

 مزه فنگ شویی :تاثیر و طعم بر اساس ۵ عنصر در طبیعت

طعم و مزه فنگ شویی بر اساس  خوراکی ها بر اساس پنج عنصر در طبیعت می باشد. بدین معنا که ما تمام وجوه زندگی خود چه از خوراکی ها چه از چیدمان محل زندگی و کار خود همه عوامل زندگی ما بر مبنای این پنج عنصر استوار می باشد.

روانپزشک

فنگ شویی ذهن

فنگ شویی ذهن یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند بر روی همه امور زندگی ما ازجمله جسم ، روح ، محیط پیرامون ما و… تأثیر بگذارد. افکار ما، که بخش نامریی انسانیت ماست !

روش استاندارد برای فعال کردن انرژی چی

چاکرا های بدن و کاربرد فوق العاده آن در فنگ شویی

میدان انرژی انسان که با حیات او ارتباط تنگاتنگ دارد در واقع اثرات انرژی «چی» و تجلی میدان انرژی کیهان است! هاله انسان به لایه‌های مختلف تقسیم شده که هر یک شکل و رنگ متفاوت داشته و با یکی از چاکراهای انرژی بدن منطبق است.

آب می تواند دو حالت مختلف مایع داشته باشد!

 پاکسازی با مولکول آب (گرفتن خواسته و آروزها با آب در فنگ شویی)

آب در هستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . داری فرکانس و انرژی خاصی است بنابر این پاکسازی با مولکول آب می تواند یک تاثیر خاص و بسزایی داشته باشد.

 پاکسازی محیط : ۶ مورد برای پاکسازی خانه و محل کار

پاکسازی محیط یکی از مهمترین اصولی است که فنگ شویی باید رعایت شود. برای هر خانه و یا محل کاری که برای اولین بار وارد آن می شویم و یا بعد از تغییر چیدمان و خانه تکانی آخر سال باید مراسم ورود به محیط جدید انجام شود .

غلبه بر درد

فنگ شویی در طب سوزنی و فیزیولوژی بدن

فنگ شویی در طب سوزنی بنا به اعتقاد چینیان، به شیوه پنج عنصر ، نوعی روش باستانی است که به درمان تمام لایه های وجود شخص یعنی بدن، ذهن، قلب (احساسات) و روح میپردازد .

گل بنت قنسول

جهت های فنگ شویی گل ها در حیاط و باغ

علم فنگ شویی به دنبال ایجاد یک محیط است که بخشی از طبیعت را برای ایجاد هماهنگی در زندگی برای ما به ارمغان می آورد. فنگ شویی حیاط و باغچه نیز از این قائده مستثنی نیست .