پ پ

دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

عناصر حیات

شما چند سالتان است ؟ اجازه دهید سوال را به طرز دیگری بیان کنم. چقدر از عمر شما میگذرد. دوباره به این مفهوم بهتر بنگریم.

ناسا و شایعه تغییر ‘ستاره اقبال’ آدم‌ها

چندی پیش شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد که ستاره نشانه بیشتر ما (یعنی برج فلکی که در آن به دنیا آمده‌ایم) احتمالا چیزی که تا حالا فکر می‌کردیم نیست.

ایستگاه فضایی بین المللی

ناسا با ارسال باکتری به فضا به حفظ سلامت فضانوردان کمک می کند

چه اتفاقی می افتد اگر فردی در فضا مریض شود؟ چطور می توان او را درمان کرد؟ ناسا قصد دارد با ارسال مجموعه ای از باکتری ها به همراه آنتی بیوتیک به فضا، پاسخ این سوال را دریابد.

ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﭘﯿﭽﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ،