پ پ

دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

آیا ذهن از قوانین فیزیک جداست؟

یکی از مهیج ترین مفاهیم فیزیک کوانتومی چیزی است که انیشتین به آن” رفتار شبح وار در” میگوید یا همان در هم تنیدگی کوانتومی

نیکولا تسلا، نابغه ی عجیب

در تاریخ علم بشر افراد بسیاری بوده اند که نامشان جاوید شده است، تمام این افراد هوشی فوق العاده داشته و تمام زندگی خود را وقف علم کردند،

میدان هیگز چیست؟

بر اساس نظریه ی “پیتر هیگز” فیزیکدان اسکاتلندی که در سال ۱۹۶۴ مطرح شد، میدان هیگز، از لحاظ نظری میدانی از انرژی است که در سرتاسر کیهان نفوذ کرده است.